Elektronik Devreler | Hizmetlerimiz | BİLAB Otomasyon

HİZMETLERİMİZ

  1. ANASAYFA
  2. HİZMETLERİMİZ / ELEKTRONİK DEVRELER

ELEKTRONİK DEVRELER

GÜÇ ELEKTRONİĞİ
Günümüz dünyasında toplumları güçlü yapan en büyük etken enerji olarak nitelendirilebilir. Gelişime açık olan ülkeler hem enerji üretkenliği artırmalı hem de kullandığı bu enerjiyi maksimum verime çevirebilmelidir.
Bu doğrultuda mikrodenetleyicilerinin gün geçtikçe hızlarının artması, mevcut güç sistemlerinin verimlerinin düşük olması gibi etkenler güç elektroniği uygulamalarını zorunlu bir hale getirmiştir. Bundan 10 yıl kadar geriye gittiğimizde genellikle doğrusal ve analog sistemler üzerinde uygulamalar geliştirilken artık bu sistemler yerini doğrusal olmayan sistemlere bırakmıştır. Bunun en büyük etkeni ise doğrusal olmayan sistemlerin modellenmesi ve kontrol edilebilmesinin imkansız olması idi. Ancak günümüzde mikrodenet leyici hızlarının gigaHertz'lere çıkartılması doğrusal olmayan bu sistemlerin modellenebilmesi mümkün kılmış bu da güç elektroniği uygulamalarında daha küçük ve daha verimli ürünleri beraberinde getirmiştir. Ülkemizde bu alanda uzmanlaşan firma sayısı ne yazıkki çok azdır. Bu ihitiyaçlarını yurddışından tedarik ederek gidermeye çalışıyoruz. Firmamız piyasadaki bu eksikliten dolayı birçok güç elektroniği uygulaması üzerine Arge faliyeti gerçekleştirmiş ve endüstriyel ürün boyutu kazandırmıştır. Hali hazırda çalışmalarına devam eden firmamız piyasadan gelen talepler doğrultusunda da çözüm sunarak farklı firmaların ürünlerini endüstriyel boyuta getirmek için çalışmalarına devam etmektedir.

ŞEMATİK TASARIM
Elektronik bir devre tasarımını yapmanın ilk aşaması devrenin şematiğinin oluşturulma işlemidir. Burada; kullanılacak elemanlara karar verilirken aynı zamanda bağlantı yolları, devrenin giriş çıkşları, beslemeleri gibi bir takım özelliklerine karar verilir.Karar verildikten sonra simülasyon programlarında devrenin istenilen değerleri verip vermediğine karar verilir ve bir sonraki aşama olan sistem üzerine gömülecek olan yazılımı programlamaya geçilir. Simülasyonların doğru so- nuçları verebilmesi için en büyük kıssas yazılan yazılımın istenilen çıktıları verebilmesi ve şematikte kullanılan komponentlerin iyi derecede modellenebilmesidir. Bu konuda ne yazıkki devre tasarım programları komponentleri modelleme konusunda yeterli olmamaktadır. Bu durumda Matlab&Simulink, Maxvell gibi programlarda modelleme işlemlerinin çözümlenmesi ve devre şematiğinin ona göre şekillendirilmesi gerekir.
Bilab otomasyonun bu konuda uzmanlaşmış elemanları bu sistemlerin modellenmesi ve istenilen simülasyon çıktılarının alınmasında çözüm ortağınız olmaktadır.

PCB TASARIMI
Şematik olarak tasarımı yapılan devreleri gerçeklemek için sanal ortamda malzemelerin ve bir kart üzerine yerleştirilmesi ve gerekli fiziksel bağlantıların yapılması gerekir. Bu bağlantılar yapılırken üretim kabiliyeti yolların güç yapıları mesafeleri göz önünde bulundurularak yapılması gerekir. Firmamız bünyesinde yapılan bütün tasarımlar ürünü endüstriyel boyutta düşünülerek yapılır ve seri üretimde minumum zaman göz önünde bulundurulur.

GÖMÜLÜ YAZILIM
Tasarımını yaptığınız elektronik devreler belli başlı görevleri yerine getirmektedir. Bu devrelerin bazıları fiziksel yapısı gereği girişine uygulanan sinyalleri işleyerek çıkışa aktarır. Bu aşamada sinyalin şekli değişeceği gibi sinyal hattından güç hattına geçiş de söz konusu olabilmektedir. Zamanla kullanıcıların taleplerinin artması bu fiziksel devrelerin oluşturulmasını zorlaştırmış ve kontrolcü mekanizmalarının oluşmasını zaruri kılmıştır. Bu sebeple çeşitli firmalar mikroişlemciler üretmeye başlamıştır. Mikroişlemcilerin temel görevi içerisindeki koda bağlı olarak giriş birimlerindeki sinyalleri işleyerek çıkış birimlerine aktarmaktır.
Milkroişlemcilerin kullanılabilmesi için bazı harici birimlere ihtiyaç duyulmaktadır.Bu işlemin zor olması nedeniyle zamanla endüstriyel ürünlerde kullanılmak üzere mikrodenetleyiciler geliştirilmeye başlanmıştır. Mikrodenetleyicilerin mikroişlemcilerden farkı ise dışarıdan bağlanmak zorunda olan RAM, EEPROM, Hafıza gibi birimlerin dışarıdan bağlanmak zorunda olmadan direk olarak kullanabilmeleridir. Mikrodenetleyiciler içerisinde gömülü olan yazılım neticesinde giriş birimlerinden bilgiler alınır işlenerek çıkış birimlerine gerekli sinyalleri aktadır. Bu sinyaller çeşitli fiziksel devreler sayesinde kullanıcıya kadar iletilir.
Bu yazılımlar sayesinde dışarıdan bilgi alabilir ve dışarıya bilgi aktarabilirsiniz. Bu mikrodenetleyici içerisine gömülen yazılım sayesinde olmaktadır. Yazılım ne kadar kullanıcının isteklerine cevap verecek seviyede ve sade ise o kadar kararlı olur. Bilab ailesi olarak uzman ekibimiz gömülü yazılım konusunda hizmet vermektedir. PIC, Atmel, TI vb birçok mikrodenetleyici üzerinde kod geliştirmekte ve kullanıcının isteklerini en iyi şekilde oluşturmaya çalışmaktadır.
Unutmamamız gerekirki ürününüz ne kadar kaliteli olursa olsun yazılımsal hatalar sisteminizin verimini yüksek oranda düşürebilir ve maliyetinizi gereksiz yere artırabilir. O yüzden gömülü yazılım konusunda uzman bir ekiple çalışmanız ürününüzü endüstriyel boyut kazandırma konusunda büyük önem arzz etmektedir.

PROTOTİP VE SERİ ÜRETİM
Şematik tasarımı yapılan devrelerin simülasyonları yapıldıktan sonra PCB Layout tasarımı yapılır. Daha sonra elde edilen simülasyon sonuçları ile gerçekte karşılaşılan sonuçların örtüşüp örtüşmediği test edilmesi gerekir. Bu yüzden firmamız bünyesinde tasarlanan bütün ürünlerin prototipleri yapılır. Prototipte karşılaşılan sonuçların istenilen sonuçları vermesi durumunda seri üretime geçilir. Firmamız seri üretimi başka bir firmaya taşöre eder. Bu süreci isterseniz siz de gerçekleştirebilirsiniz. Ama seri üretim için taşöre edilen firmaya ödenecek tutar üzerine fiyat eklenmez.